Отдели

Bayer Group Platform

Bayer Group Platform е отдел, който обединява всички функции, необходими за безпроблемното опериране на групата държави Румъния/България/Молдова.  Те включват Човешки Ресурси, Право, Патенти и Законосъобразност, Финанси и Контролинг, Счетоводство и Данъци, Закупуване, Комуникации, Корпоративна Сигурност и Информационни Технологии.

Отдел Човешки Ресурси в групата държави Румъния/България/Молдова подпомага проактивно бизнес отделите в постигането на техните цели, чрез осигуряване на професионални услуги в областта на човешките ресурси за всички служители на групата държави.

 

 

Мисията на отдел Право, Патенти и Законосъобразност е да предоставя професионални и ефективни решения, с цел да защити собствеността, интересите и имиджа на компанията. По този начин отделът допринася за бизнес успехите на Байер, които са постигнати в пълно съответствие с всички вътрешни, национални и международни разпоредби.

 

 

Отдел Финанси и Контролинг подготвя финансовата информация за групата държави, която е необходима за целите на управлението и контрола и е насочена към мениджърския екип и другите заинтересовани страни. Отделът подсигурява управлението на финансовите ресурси, връзките с банкови институции и обхваща локалните аспекти в управлението на наличните парични средства. Финанси и Контролинг носи отговорност за осигуряването на прозрачност по отношение на представянето, финансовата ситуация и ефективното, акуратно и навременно финансово отчитане пред централата на Байер.

 

 

Отдел Счетоводство и Данъци функционира от 1 юли 2013 г. Локиран е в Румъния и има сателит в България. Отделът отговаря за счетоводните и данъчни въпроси на групата държави.

 

 

Отдел Закупуване фасилитира придобиването на стоки и услуги, необходими за да посрещнат изискванията на бизнеса в групата държави Румъния/България/Молдова. Тяхната визия е, че отдел Закупуване е организация, посветена на придобиването на стоки и услуги, необходими на служителите на Байер навременно, на разумна цена, използвайки одобрени методи и ноу-хау.

 

 

Комуникации означава предоставяне на информация за Байер - както навън, така и вътрешно в компанията.
Комуникации в групата държави Румъния, България и Молдова подпомага бизнеса чрез активности в сферата на корпоративно и продуктово брандиране, както и външни и вътрешни комуникационни активности, с цел да се увеличи потока от информация към служителите на Байер. Отдел Комуникации има централна роля при контактите с медиите, предоставянето на инструменти за комуникация в условията на криза и поддържането на връзки с външната среда от името на цялата група държави.

 

 

Сигурността на нашите служители, сгради и съоръжения винаги е била основен приоритет и традиция в Байер. Отдел Корпоративна Сигурност е отговорен за намирането на подходящите мерки за осигуряването на безопасността на нашите служители и е надежден партньор по отношение на защитата на офисите и съоръженията, продуктите и ноу-хау на Байер.

 

Отдел Информационни Технологии има за основна цел да доставя IT услуги, с които да осигури нормалното функциониране на бизнеса и подкрепа за всички служители в техните активности.

 

Търсене на работа

Тук можете да намерите активните ни обяви за свободни позиции в Байер Бългaрия.

 Присъединете се към нас още днес!


 

Търси

Контакти

Байер България ЕООД

 

T: +359 (0)2 814 01 32
F: +359 (0)2 814 01 99

 

Последвайте ни

Последно обновяване 28.07.2014   Copyright © Bayer AG