Стипендиантска програма

Програмата за стипендии на Фондацията на Байер започна да набира кандидати през юни 2014 г. Програмата има за цел да помогне на таланти от чужбина да реализират научни проекти в Германия, за да развият своите кариерни възможности.

 

Най-добрите университети в двете страни са получили информационни материали за програмата. Срокът за кандидатстване за стипендиите на Фондацията на Байер за учебната 2014/2015 г. бе отворен до 15 юли. Независим научен комитет ще присъди стипендиите в началото на септември 2014 г. Като цяло фондацията ще осигури 300 000 евро финансиране.

За стипендиите бяха поканени да кандидатстват студенти от следните специалности: Биология, Молекулярна биология, Биохимия, Биотехнологии, Биоинженерство, Биоинформатика, Хуманна и ветеринарна медицина, Фармация, Фармакология, Физика, Химия, Инженерна химия, Индустриална химия, бъдещи учители в гореизброените научни дисциплини, Агрономия.

Търсеха се кандидати, които следват висшето си образование в университети (до докторска степен включително) и които имат желание да отидат в Германия, за да осъществят научен проект – например изследователска работа или стаж, посещение на специализиран обучителен курс или клиничната фаза на техния стаж като лекари.

Критериите за подбор включват добри оценки в хода на следването, детайлизиран план за проекта с потвърждение от приемащата институция относно нуждите на проекта и грижа към обществото – например в социалните и културните проекти.

Подробна информация за стипендиите и начина на кандидатстване може да намерите тук:

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Търсене на работа

Тук можете да намерите активните ни обяви за свободни позиции в Байер Бългaрия.

 Присъединете се към нас още днес!


 

Търси

Контакти

Байер България ЕООД

 

T: +359 (0)2 814 01 32
F: +359 (0)2 814 01 99

 

Последвайте ни

Последно обновяване 17.06.2015   Copyright © Bayer AG