Защо Байер

Отлични перспективи в компания на световно ниво

Байер е международна химическа и фармацевтична компания, специализирана в областта на здравеопазването и земеделието. Централата на компанията е в Леверкузен, Германия.

В Байер комбинираме професионалния, космополитен подход с култура на социална отговорност. Тази специфична култура се развила в продължение на много десетилетия, помагайки на Байер да се превърне в един от най-привлекателните работодатели в сектора на промишлеността.

 

За бизнес операциите на компанията са отговорни нашите две направления:

 

  • Байер Здравеопазване е една от най-напредналите компании-иноватори в сферата на фармацевтичните и медицинските продукти.
  • Байер Растителна Защита с нейните високоефективни продукти, иновативни решения и фокус върху клиентите стои на челни позиции в света в области като растителна защита и контрол върху вредителите.

 

Нашите централни функции за предоставяне на вътрешни услуги са комбинирани в три компании за вътрешни услуги:

 

  • Байер Бизнес Сървисиз е международният център на Байер Групата за ИТ-базирани услуги.
  • Байер Технолъджи Сървисиз е технологичният „гръбнак“ на Байер Групата и основно начално звено за иновации
  • Кърента предлага услуги в химическата промишленост, включително доставка на комунални услуги, управление на отпадъците, инфраструктура, безопасност, сигурност, инструменти за анализ и обучения за професионална ориентация.

Байер се стреми да изгради устойчива политика за човешки ресурси, базирана на ценности, която да комбинира социалната отговорност с корпоративна култура, ориентирана към постижения. Тази стратегия за човешките ресурси се основава на ценностите и принципите за лидерство на Байер Групата, които бяха представени и въведени през 2010 г под акронима „LIFE”, който се формира от наименованията на четирите ценности на компанията на английски език  - Лидерство (Leadership), Почтеност (Integrity), Гъвкавост (Flexibility) и Ефективност (Efficiency).

 

 

 

Една от предприетите мерки да се засили компонента Лидерство в нашите LIFE ценности  и да се окуражи ориентацията към постижения е иновативната обучителна програма, която развихме през 2011 г. Тя помага на нашите мениджъри да дават редовна и конструктивна обратна връзка на своите служители по отношение на тяхната работа и поведение на работното място.

 

Целта е да се изгради истинска култура на обратна връзка в корпорацията, която подсилва индивидуалните силни страни и адресира съществуващите области на развитие, като по този начин укрепва личностното и професионалното развитие в дългосрочен план.

 

Стани един от нас. Присъединявайки се към Байер, полагаш най-добрата основа за успешно кариерно развитие.

Търсене на работа

Тук можете да намерите активните ни обяви за свободни позиции в Байер Бългaрия.

 Присъединете се към нас още днес!


 

Търси

Контакти

Байер България ЕООД

 

T: +359 (0)2 814 01 32
F: +359 (0)2 814 01 99

 

Последвайте ни

Последно обновяване 06.09.2015   Copyright © Bayer AG