Защо Байер

Кариерно развитие

Байер предлага голям набор от възможности за гъвкави, мобилни и високо мотивирани служители, които работят добре в екип. Ние търсим и качества като бизнес находчивост и желание за поемане на отговорност. В замяна предлагаме на нашите служители интересни задачи и отговорности и свобода да формират сами облика на своята работа. Вярваме, че ученето е процес, който трае през целия живот. Ето защо нашите служители се ползват от разнообразни образователни и обучителни програми, които окуражават индивидуалното им развитие.

 

Нашите принципи за развитие са:

  • Направляваме таланта и използваме богатите идеи, опит и визия на всеки от нашите служители.
  • Очакваме от нашите служители да поемат лична отговорност за своето развитие.
  • Стремим се да се развиваме „отвътре“ и нашите мениджъри са отговорни за активното си участие в развитието на техните служители.
  • Считаме ранното и непрекъснато идентифициране на лидерския потенциал и неговото систематично развитие за ключови елементи в нашата стратегия.
  • Оценяваме уникалната стойност, която експертите носят на Байер, като им предоставяме специални възможности за кариерно и личностно развитие.

Байер вярва, че улесняването на мобилността вътре в компанията е важен способ за увеличаване на възможностите за личностно развитие. Нашето глобален вътрешен портал за обяви за работа включва възможности за търсене, които дават на всички служители бърз поглед върху свободните меса за работа в чужбина в рамките на компанията.  Всеки служител е свободен да кандидатства за тези кариерни възможности. 

Индивидуално развитие чрез обучение

Отделът за обучения в Байер подготвя организацията да се справя с предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Основен приоритет е утвърждаването на вътрешната култура на учене, за да може да осигурим успехите си в бъдеще. Предлагаме разнообразие от онлайн обучения, обучения тип „класна стая“ и такива на работното място, за да осигурим на нашите служители нужните им умения и компетенции да реализират стратегията на Байер.

Търсене на работа

Тук можете да намерите активните ни обяви за свободни позиции в Байер Бългaрия.

 Присъединете се към нас още днес!


 

Търси

Контакти

Байер България ЕООД

 

T: +359 (0)2 814 01 32
F: +359 (0)2 814 01 99

 

Последвайте ни

Последно обновяване 07.08.2014   Copyright © Bayer AG