Declarație de confidențialitate

Bayer înțelege că siguranța datelor personale furnizate prin utilizarea paginii noastre web este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră și cu privire la măsurile noastre de securitate adoptate.

 

Bayer are obligația de a respecta legislația din România privind protecția datelor cu caracter personal, iar politica noastră de confidențialitate stabilește modul în care Bayer caută să se asigure că datele dumneavoastră sunt colectate, utilizate, stocate și divulgate în conformitate cu regulile legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți descărca o copie a politicii noastre complete de confidențialitate de aici.
 

Colectarea datelor

 

Puteți utiliza pagina noastră web fără a dezvălui datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale nu este o condiție pentru a utiliza pagina noastră web, cu excepția situației când acest lucru este necesar pentru a vă fi furnizate produse sau servicii pe care le-ați cerut. Atunci când utilizați pagina noastră web, datele dumneavoastră pot fi colectate pentru a vă oferi informațiile solicitate. Aceste date pot include numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet,pagina web pe care l-ați folosit pentru a ajunge la pagina noastră web, paginile web pe care le accesați din pagina noastră web şi adresa dumneavoastră de IP. Aceste date ar putea duce la identificarea dumneavoastră, însă noi nu le folosim în acest scop. Folosim aceste date ocazional și în scopuri statistice, dar păstrăm anonimatul fiecărui utilizator individual, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată. Atunci când datele dumneavoastră personale sunt furnizate terților pentru a vă furniza produsele sau serviciile solicitate de dumneavoastră sau în alte scopuri pe care dumneavoastră le-ați autorizat, ne bazăm pe mijloace tehnice și organizaționale pentru a asigura că reglementările privind securitatea datelor personale sunt respectate.
 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Colectăm datele dumneavoastră personale atunci când ni le furnizați prin înregistrare, prin completarea formularelor sau a e-mail-urilor sau atunci când fac parte dintr-o comandă de produse sau servicii, întrebări sau solicitări despre materialele comandate sau situații similare în care dumneavoastră ați ales să ne furnizați aceste date.

 

Baza de date și conținutul său rămân în cadrul societății noastre și este stocată la împuterniciții noștri sau în servere care operează în numele nostru și care răspund în fața noastră. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate de noi sau de împuterniciții noștri către terți pentru a fi folosite de în orice mod de către aceștia, cu excepția situației în care am obținut consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem obligația legală de a face acest lucru.

 

Păstrăm controlul și răspunderea pentru utilizarea datelor personale pe care ni le furnizați. O parte dintre datele personale pot fi stocate sau prelucrate pe computere aflate în alte jurisdicții, cum ar fi Statele Unite ale Americii, ale căror legi privind protecția datelor personale pot fi diferite cele ale jurisdicției în care locuiți.

În aceste cazuri, ne vom asigura de existența unor măsuri de siguranță adecvate prin care cei care prelucrează datele personale în țara respectivă să fie obligați aibă măsuri de siguranță echivalente celor aplicabile în țara în care dumneavoastră locuiți.

 

Scopurile utilizării

 

Datele pe care le colectăm vor fi folosite doar cu scopul de a vă permite utilizarea paginii noastre web și pentru a vă furniza produsele sau serviciile pe care le solicitați, sau în alte scopuri pentru care ne-ați acordat consimțământul, exceptând situațiile în care legea prevede altfel.
 

Drepturile persoanei vizate

 

Bayer recunoaște și respectă drepturile de care beneficiază utilizatorii paginii web în calitate de persoane vizate, în conformitate cu legislația aplicabilă în România în materia protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, aveți dreptul de a accesa, revizui şi modifica orice date personale stocate de către sistemul nostru, atunci când considerați că acestea sunt neactualizate sau incorecte.  

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteți un e-mail la una dintre adresele specificate în secțiunea Contacte de mai jos. Alternativ, vă puteți adresa Bayer cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: Bayer S.R.L. Sos. Pipera 42, etajele 1, 16, 17, Sector 2 Bucuresti, Romania, in atenția Mihai Popa.

În funcție de solicitare, Bayer se obligă să:

 

a) confirme solicitantului daca prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

 

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației române în materia protecției datelor cu caracter personal;

 

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 

Utilizarea cookie-urilor

 

Această pagină web folosește așa-numitele “Cookie-uri”. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră prin intermediul browserului dumneavoastră. Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Folosim două categorii de Cookie-uri: (1) Cookie-uri necesare în scopuri tehnice, fără de care funcționalitatea paginii web ar fi redusă, și (2) Cookie-uri opționale:
 

Cookie-uri utilizate pe acest website

 

Numele Cookie-ului/urilor

Scop și conținut

Durată de viață

PHPSESSID

Identificator de stocare date PHP, folosit la utilizarea sesiunii PHP.

1 oră

ACOOKIE

Identificarea anonimă a vizitei pentru analiză statistică, cu scopul de a optimiza funcționarea paginii web. Nu se colectează date cu caracter personal.

2 ani

 
 

Cookie-uri opționale

 

Numele Cookie-ului/urilorScop și conținutDurata de viațăFurnizorConsimțământ
_ga; _gat; _gid Identificarea anonimă a vizitei pentru analiză statistică, cu scopul de a optimiza funcționarea paginii web. Nu se colectează date cu caracter personal. 6 luni Google Inc.
 

Nu vom folosi Cookie-uri Opționale fără consimțământul dumneavoastră prealabil. La prima accesare a paginii web, un banner va apărea pe pagina web, prin care vi se va cere consimțământul pentru folosirea Cookie-urilor Opționale. Dacă vă dați consimțământul, vom seta un Cookie pe computerul dumneavoastră și banner-ul nu va mai fi afișat pe durata de viață a acelui Cookie. După această perioadă, sau dacă ștergeți intenționat acel Cookie, banner-ul va apărea din nou la următoarea dumneavoastră vizită a paginii web și vi se va solicita, din nou, consimțământul.

 

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor Opționale la orice moment, prin schimbarea opțiunii corespunzătoare din tabelul de mai sus. Bineînțeles, puteți folosi pagina web fără folosirea niciunui Cookie (inclusiv Cookie-urilor cu scop tehnic). În browserul dumneavoastră, puteți restricționa oricând sau dezactiva folosirea Cookie-urilor. Cu toate acestea, dezactivarea Cookie-urilor ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea paginii noastre web.

 

Analiză Web

 

Pagina web nostru folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google Inc., cu adresa în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil, Google va analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiți website-ul nostru. În acest scop, folosim, printre altele, Cookie-urile detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea website-ului nostru de către dumneavoastră (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată. În acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiți. Am activat pe website-ul nostru funcția de anonimizare a IP-urilor oferită de Google, astfel încât ultimele 8 cifre (tip IPv4) sau ultimii 80 de biți (tip IPv6) ai adresei IP pe care o folosiți sunt șterse. Mai mult, Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, fie prin gestionarea consimțământului dumneavoastră în tabelul de mai sus, prin intermediul căruia un Cookie de opt-out va fi setat. Ambele opțiuni vor preveni folosirea analizei web numai dacă folosiți browserul în care ați instalat Plugin-ul sau dacă nu ștergeți Cookie-ul de opt-out.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics vă rugăm să consultați Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy.

 

Siguranță

 

Bayer folosește măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate. Orice date personale furnizate pe care dumneavoastră le furnizați către Bayer vor fi criptate în tranzit pentru a împiedica posibila utilizare neconformă de către terți. Măsurile noastre de siguranță sunt permanent revizuite pe măsura noilor evoluții tehnologice.
 

Destinatari străini

 

Bayer este membru al Grupului de Societăți Bayer, o organizație globală cu sedii pe teritoriul și în afara României.

Informațiile deținute de Bayer despre dumneavoastră pot fi în anumite situații stocate în bazele de date Bayer din locații din străinătate inclusiv, dar fără a se limita la Australia, Germania, China, Singapore, Filipine și Statele Unite ale Americii. Spre exemplu, pentru a facilita primirea și plata creanțelor, Bayer trebuie să transfere date personale în străinătate, în Filipine. Toate societățile Bayer s-au obligat să respecte politicile interne de protecție a datelor, care conțin prevederi similare legislației române pentru protecția datelor personale și în multe cazuri legilor similare din alte jurisdicții.

De asemenea, Bayer colaborează și cu furnizori de servicii externi aflați în alte țări înafară de România, cum ar fi Singapore, Statele Unite și Irlanda, și în aceste situații, Bayer ia măsuri de securitate rezonabile, inclusiv prin intermediul prevederilor contractuale, pentru a se asigura că acești furnizori de servicii nu încalcă prevederile legislației române în materia protecției datelor cu caracter personal.
 

Copiii

 

Pagina Web nu este dedicată utilizării de către minori. Protecția datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectăm sau, în orice fel, nu prelucrăm nicio informație cu privire la minori. În cazul în care aflăm că o persoană este minoră cu vârsta sub 16 ani, nu vom prelucra datele acesteia în absența consimțământului prealabil al reprezentantului său legal. Acest reprezentant are dreptul, la cerere, să acceseze informațiile oferite de către minor sau să solicite ștergerea acestora.

 

Contacte

 

Data Protection Officer al Bayer AG:

Andreas Euler
Bayer AG
Corporate Office
Building W 11
51368 Leverkusen, Germania


E-mailandreas.euler@bayer.com

 

Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Telefon: +49 (0) 30 468 16924

 

E-maileva.gardyan-eisenlohr@bayer.com

 

Head of Legal and Compliance România şi Bulgaria

Mihai Popa

Bayer SRL

Sos. Pipera nr. 42, etajele 1, 16,17, Bucuresti, Romania

 

E-mail mihai.popa@bayer.com

 

Dezvoltarea constantă a internetului implică actualizarea periodică a declarației noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări atunci când este necesar. Orice astfel de modificări vor fi postate pe pagina web.

 

Ultima Actualizare: 05.12.2017   Copyright © Bayer AG